ประกาศจากภาควิชา

ผู้สนใจสมัครแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 สามารถขอรับแบบฟอร์มแสดงความจำนงได้ตั้งแต่วันนี้ -31 กรกฎาคม 2561

ผู้สนใจสมัครแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปีการศึกษา 2562
สามารถขอรับแบบฟอร์มแสดงความจำนงได้ตั้งแต่วันนี้ -31 กรกฎาคม 2561
****ไม่จำเป็นต้องรอยืนยันต้นสังกัด
ที่อีเมล์ postgrad_med@chula.md
หรือโทร 02-256- 4246 ต่อ 20-22 คุณชลทิมา คุณพรพิมล

แล้วคุณจะได้ทั้งความรู้ และประสบการณ์เพื่อเป็นอายุรแพทย์ที่ดีแน่นอนUpdate: วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 / Viewed: 13415