ปฏิทินกิจกรรมภาควิชา
 • อังคาร 18 ก.ย. 2561

  12.10-13.00 น. :
  Admission round
  ณ ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar
 • พุธ 19 ก.ย. 2561

  12.10-13.00 น. :
  Core Lecture: Glomerular disease
  ณ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย: ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์

 • พฤหัส 20 ก.ย. 2561

  12.10-13.00 น. :
  Clinicopathological conference*: A 84-year-old Thai female presented with generalized edema for 1 week
  ณ ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย:  Discussant: อ.นพ.เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

                   Radiologist: อ.พญ.ปาลิตา หรรษากุล

                     Diagnostician: Concealed identity

  ผู้ดำเนินรายการ: นพ.ธัชชาวุฒิ เทียนสันติสุข

 • ศุกร์ 21 ก.ย. 2561

  07.30-08.30 น. :
  Admission round
  ณ ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar
  12.10-13.00 น. :
  Core Lecture: Tutorial for long case examination
  ณ ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย: คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์