ปฏิทินกิจกรรมภาควิชา
 • จันทร์ 26 มี.ค. 2561

  12.10-13.00 น. :
  Medical Grand Round: Hereditary ataxias: trinucleotide repeats and beyond
  ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย : รศ.นพ.ธันยชัย สุระ

                    อ.นพ.ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ

 • อังคาร 27 มี.ค. 2561

  12.10-13.00 น. :
  Admission round
  ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar
 • พุธ 28 มี.ค. 2561

  12.00-13.00 น. :
  ประชุมคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ร่วมกับแพทย์ประจำบ้าน
  ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar
  12.30-12.50 น. :
  MED Talk 1080 : "หัวหมาหรือหางราชสีห์"
  ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย : อ.นพ.เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

 • พฤหัส 29 มี.ค. 2561

  12.00-13.00 น. :
  Ambulatory Conference : Statin induced myopathy
  ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้นำเสนอ : 

             นพ. เฉลิมชัย เลิศอนันต์สิทธิ์

             พญ. นิดา เสรีฉันทฤกษ์

             นพ. รณวิทย์ ตั้งเหล่าวัฒนชัย

  อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นพ.วิทวัส แนววงศ์

 • ศุกร์ 30 มี.ค. 2561

  07.30-08.30 น. :
  English morning round + Case summary
  ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar
  12.10-13.00 น. :
  Core Lecture : Mycobacterium infection
  ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย: ผศ.นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล