ปฏิทินกิจกรรมภาควิชา
 • พฤหัส 18 ก.ค. 2562

  12.10-13.00 น. :
  Morbidity and Mortality Conference
  ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย: นพ.สุริย์ ตั้งจิตต์ถาวรกุล

                   นพ.ธรรมรงค์ เจริญฤทธิ์

                   นพ.วีรภัทร ฟูเจริญไพบูลย์

  ผู้ดำเนินรายการ: พญ.นวลรัตน์ ตั้งชีวินศิริกูล

 • ศุกร์ 19 ก.ค. 2562

  07.30-08.30 น. :
  Admission round
  ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar
  12.10-13.00 น. :
  Core Lecture: The principle of practice of medicine
  ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย: ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า