ปฏิทินกิจกรรมภาควิชา
 • อังคาร 16 ม.ค. 2561

  12.00-13.00 น. :
  Admission Round
  ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar
 • พุธ 17 ม.ค. 2561

  12.00-15.00 น. :
  Ultrasound workshop สำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1
  ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก ตึกภูมิสิริ โซน C ชั้น 11
  Add to Google Calendar
 • พฤหัส 18 ม.ค. 2561

  12.00-13.00 น. :
  Core lecture: Common red cell disorders
  ณ ห้องประชุม 1201 โซน D ชั้น 12 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย : ผศ.พญ.จันทนา ผลประเสริฐ

 • ศุกร์ 19 ม.ค. 2561

  07.30-08.30 น. :
  Admission Round
  ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar
  11.30-13.00 น. :
  การประชุมวิชาการวาระพิเศษเรื่อง "วัคซีนไข้เลือดออก เรื่องจริงที่ควรรู้"
  ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย: ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร