ปฏิทินกิจกรรมภาควิชา
 • พุธ 22 พ.ค. 2562

  12.00-13.00 น. :
  Core Lecture: Antiarrhythmic agents: Pearl and pitfall [Episode II]
  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริ
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย: ผศ.นพ.สมชาย ปรีชาวัฒน์

 • พฤหัส 23 พ.ค. 2562

  12.10-13.00 น. :
  Core Lecture: Diagnosis and management of common bleeding disorders
  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริ
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย: ศ.ดร.นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์

 • ศุกร์ 24 พ.ค. 2562

  07.30-08.30 น. :
  Admission Round
  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริ
  Add to Google Calendar
  12.10-13.00 น. :
  Interdepartment Conference: Internal medicine and emergency medicine joint conference - case-based learning
  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริ
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย: พญ.จิณห์จุฑา เงยวิจิตร

                   นพ.พฤทธิ์ อัศววรฤทธิ์

  อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.นพ.ครองวงศ์ มุสิกถาวร

                              อ.นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ

                              อ.นพ.ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร

                              อ.นพ.ปิติพงศ์ กิจรัตนะกุล