ปฏิทินกิจกรรมภาควิชา
 • พฤหัส 19 ก.ค. 2561

  12.10-13.00 น. :
  Morbidity and Mortality conference
  ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย: 

      พญ.ธรณ์ธันย์ เอื้อพงศ์สุขกิจ

      พญ.นิดา เสรีฉันทฤกษ์

      นพ.พนิต เหล่าแสงธรรม

  ผู้ดำเนินรายการ: นพ.สมาธิ ปัทมธรรมกุล

 • ศุกร์ 20 ก.ค. 2561

  07.30-08.30 น. :
  Admission round
  ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar
  12.00-13.00 น. :
  Special lecture inspired by the Thailand cave rescue: The decompression (diving) sickness, hypothermia and the refeeding syndrome
  ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย

       อ.นพ.นริศร ลักขณานุรักษ์

       อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์