ปฏิทินกิจกรรมภาควิชา
 • อังคาร 17 ก.ย. 2562

  12.00-13.00 น. :
  Admission round
  ณ ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar
 • พุธ 18 ก.ย. 2562

  12.10-13.00 น. :
  Core Lecture: Practical bedside sedation in medical patients and state-of-the-art in current CPR guideline
  ณ ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย: รศ.นพ.ครองวงศ์ มุสิกถาวร

 • พฤหัส 19 ก.ย. 2562

  12.00-13.00 น. :
  Clinicopathological Conference
  ณ ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย: อายุรแพทย์: อ.ดร.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์

                  รังสีแพทย์: อ.พญ.เนตรศิริ ดำรงพิศุทธิกุล

                  Diagnostician: concealed identity

  ผู้ดำเนินรายการ: พญ.นวลรัตน์ ตั้งชีวินศิริกูล

 • ศุกร์ 20 ก.ย. 2562

  07.30-08.30 น. :
  Admission round
  ณ ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar
  12.10-13.00 น. :
  Core Lecture: Enteral and parenteral nutritional support
  ณ ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย: อ.พญ.ณิชา สมหล่อ