ปฏิทินกิจกรรมภาควิชา
 • อังคาร 24 ต.ค. 2560

  12.10-13.00 น. :
  Admission round
  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริ
  Add to Google Calendar
 • ศุกร์ 27 ต.ค. 2560

  07.30-08.30 น. :
  Morning round
  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริ
  Add to Google Calendar
  12.10-13.00 น. :
  Interdepartment conference : A case of 97-year-old female with femoral fracture with thoracic aortic aneurysm
  ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง ชั้น 12 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย

             นพ. นที ฟักนาค

             พญ. อริศรา ฤกษ์ฉวี

             นพ. นนทิกร ธีรสุวิภากร

  อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.นพ. ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ