ปฏิทินกิจกรรมภาควิชา
 • พฤหัส 24 พ.ค. 2561

  12.10-13.00 น. :
  Clinicopathological conference*: A 72 year-old Thai female presented with fever 2 weeks PTA
  ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย:  Discussant: อ.นพ.วรพจน์ นิลรัตนกุล

                   Radiologist: อ.พญ.อธิชา อริยะชัยพาณิชย์

                   Diagnostician: Concealed identity

  ผู้ดำเนินรายการ: นพ. นิธิ โตควณิชย์

 • ศุกร์ 25 พ.ค. 2561

  07.30-08.30 น. :
  English admission round + Case summary
  ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar