ปฏิทินกิจกรรมภาควิชา
 • อังคาร 23 พ.ค. 2560

  12.10-13.00 น. :
  Admission round
  ณ ห้องประชุม 150 ที่นั่ง zone C ชั้น 12 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar
 • พุธ 24 พ.ค. 2560

  12.00-13.00 น. :
  ประชุมคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ร่วมกับแพทย์ประจำบ้าน
  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar
 • ศุกร์ 26 พ.ค. 2560

  12.10-13.00 น. :
  World Thalassemia Day 2017
  ณ ห้องประชุม 150 ที่นั่ง zone C ชั้น 12 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย: ผศ.พญ.ปราณี สุจริตจันทร์