ปฏิทินกิจกรรมภาควิชา
 • จันทร์ 26 มิ.ย. 2560

  12.10-13.00 น. :
  Medical Grand Round: Recent Advances in Renal Nutrition
  ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง ชั้น 12 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยายอ.พญ.ปิยวรรณ กิตติสกุลนาม

 • อังคาร 27 มิ.ย. 2560

  12.10-13.00 น. :
  Admission round
  ณ ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง ชั้น 12 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar
 • พุธ 28 มิ.ย. 2560

  12.00-13.00 น. :
  ประชุมคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ร่วมกับแพทย์ประจำบ้าน
  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar
 • ศุกร์ 30 มิ.ย. 2560

  07.30-08.30 น. :
  English Morning Round
  ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง ชั้น 12 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar
  12.00-13.00 น. :
  มัชฌิมนิเทศ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2
  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar