ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการประชุมอบรมอายุรศาสตร์ระยะสั้น ประจำปี 2558 CUMAR 2015

บรรยากาศการประชุมอบรมอายุรศาสตร์ระยะสั้น ประจำปี 2558 CUMAR 2015 Tips & Tricks in Internal Medicine (5-8 ส.ค. 58)
                                     

ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The First Yajai Na Songkla Lecture "Hematologic Malignancies in Thailand" โดย ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย

ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ ประธานจัดงานของเรา

Update in AKI management โดย อ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ ได้ Tips และ Tricks เพื่อไปดูแลคนไข้เต็มเปี่ยม

Sepsis

Tips and Tricks in Toxicology ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์

ปรมาจารย์ทางด้านโรคต่อมไร้ท่อ รศ.นพ.วิทยา ศรีดามา กับ Tips ไม่ลับ thyroid disorders

อาจารย์นายแพทย์ปิยะพันธ์ ทั้งเก่ง หล่อ และใจดี

อ.นพ.พิสุทธิ์ กตเวทิน กำลัง discuss case อย่างสนุกสนาน

อาจารย์กมลกำลังคำนวณ MELD score หรือเปล่าครับ

Lecture ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ กับ movement disorder

ผศ.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ กับ Tips and Tricks in viral hepatitis

ผู้เข้าฟังอย่างล้นหลาม

ท่าน Nattakorn Songsirisuk Super chief ก็มาฟังเพื่อเตรียมขึ้น admission roundUpdate: วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 / Viewed: 1655