ภาพกิจกรรม

รูปบรรยากาศงานสัมมนาข้อสอบและแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2558 (28-30 ส.ค.)

รูปบรรยากาศงานสัมมนาข้อสอบและแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 ณ Brookside valley resort จังหวัดระยอง

Update: วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 / Viewed: 1123