ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมสัมพันธ์กับ Resident อายุรศาสตร์จุฬาฯ

ภาพกิจกรรมสัมพันธ์กับ Resident อายุรศาสตร์จุฬาฯ ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาอายุรศาสร์ ประจำปี 2554-2558
                                     

วันที่ 23-25 ธันวาคม 2554 กิจกรรมสัมพันธ์กับ resident อายุรศาสตร์จุฬา ครั้งที่ 1 The Zign Hotel อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

 

 

วันที่ 29 -30 มิถุนายน 2556 กิจกรรมสัมพันธ์กับ resident อายุรศาสตร์จุฬา ครั้งที่ 2 ที่โรงแรม อัมพวาน่านอน อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร

 

 

23-24 สิงหาคม 2557 in-training evaluation และ กิจกรรมสัมพันธ์กับ resident อายุรศาสตร์จุฬา ครั้งที่ 3 โรงแรม Ocean Marina Yatch Club อ.จอมเทียน จ.ชลบุรี

 

 

28-30 สิงหาคม 2558 สัมมนาข้อสอบและ กิจกรรมสัมพันธ์กับ resident อายุรศาสตร์จุฬา ครั้งที่ 4 Brookside Valley Resort อ.เมือง จ.ระยอง

 

 Update: วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 / Viewed: 981