ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมแพทย์ประจำบ้านมีโอกาสพบผู้บริหารร.พ./คณะ

ภาพกิจกรรมแพทย์ประจำบ้านมีโอกาสพบผู้บริหารร.พ./คณะ ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2553-2556
                                     

หัวหน้าภาควิชา, รองผอ.ฝ่ายบริการ เพื่อรับฟังปัญหาการทำงานในทุกด้าน 21 ธันวาคม 2553, 17 กุมภาพันธ์ 2554

 

 

26 ก.ย.2556 พบคณบดีUpdate: วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 / Viewed: 1066