ภาพกิจกรรม

การนำเสนอผลงานวิจัย โดยแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์ ในงานประชุม APASL 2017 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการนำเสนอผลงานวิจัยทั้ง poster และ oral งานประชุม the Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL) 2017 วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 Update: วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 / Viewed: 1616