ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถ่ายทำวิดีโอ ณ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วันที่ 10 เมษายน 2560

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมถ่ายทำวิดีโอสำหรับประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ท่านคณบดีได้กล่าวถึงโครงการของศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ซึ่งประสบผลสำเร็จในด้านการบริการ การเรียนการสอน การทำวิจัยและความร่วมมือระดับนานาชาติ ที่ทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

โดยวิดีโอชุดนี้จะนำไปเสนอที่งานประชุมวิชาการนานาชาติ Digestive Disease Week (DDW) 2017 TV ณ เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ต่อไปUpdate: วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560 / Viewed: 1622