ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศพิธีมอบวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรอายุรศาสตร์และอายุรศาสตร์สาขาต่อยอดของศิษย์เก่าภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ภาพบรรยากาศพิธีมอบวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์และอายุรศาสตร์ต่อยอด เนื่องในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทุกคนUpdate: วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 / Viewed: 2625