ภาพกิจกรรม

ภาพงานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 อายุรศาสตร์ จุฬาฯ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560

ภาพงานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 อายุรศาสตร์ จุฬาฯ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุมภาควิชาอายุรศาสตร์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์Update: วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 / Viewed: 1571