ภาพกิจกรรม

เยี่ยมศิษย์เก่าภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เยี่ยมศิษย์เก่าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยคณาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมศิษย์เก่าที่โรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้

1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

2. โรงพยาบาลศรีสะเกษ

3. โรงพยาบาลสุรินทร์

4. โรงพยาบาลบุรีรัมย์

5. โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

6. โรงพยาบาลปากช่องนานา

7 โรงพยาบาลสระบุรี 

ขอบคุณที่แต่ละโรงพยาบาลได้ต้อนรับอย่างอบอุ่น และภูมิใจที่ศิษย์เก่าภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาฯ ได้ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอย่างดียิ่งตลอดมา Update: วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560 / Viewed: 1136