ภาพกิจกรรม

สังสรรค์คณาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาฯ วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง "หมอดูเพชร"

ภาพบรรยากาศสังสรรค์คณาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "หมอดูเพชร" โดย ศ.พญ.มนาธิป โอศิริ วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ ตึกอุปการเวชกิจ ชั้น M (ศูนย์อาหารทวีวงศ์)Update: วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 / Viewed: 1409