ภาพกิจกรรม

งานเลี้ยงปีใหม่ 2561 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ 2561 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ตึกแพทยพัฒน์



Update: วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 / Viewed: 1793