ภาพกิจกรรม

คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เยี่ยมศิษย์เก่าภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ภาพบรรยากาศคณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เยี่ยมศิษย์เก่าภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยได้เยี่ยมศิษย์เก่า 8 โรงพยาบาล ดังนี้

1. โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก

2. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

4. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

5. โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง

6. โรงพยาบาลสมเด็จบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

7. โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

8. โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอขอบคุณทุกโรงพยาบาลที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นUpdate: วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 / Viewed: 1114