ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสังสรรค์คณาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 21 มีนาคม 2561

กิจกรรมสังสรรค์คณาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ ตึกอุปการเวชกิจ ชั้น M พร้อมกิจกรรมพูดคุยเรื่องกาแฟ

 

 Update: วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 / Viewed: 811