ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศงานประชุมและการนำเสนอผลงานวิจัย ของแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 25-27 เมษายน 2562

Oral Presentation 
Distinguished Oral 

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ธัชชาวุฒิ เทียนสันติสุข ผู้ชนะเลิศการประกวด Distinguished Oral 

Poster Resident

ขอแสดงความยินดีกับ The Best Resident Award รางวัลชนะเลิศ พญ.ธนินี ประสพโภคากร และ รางวัลชมเชยลำดับที่1 ได้แก่ นพ.พฤทธิ์ อัศววรฤทธิ์


Distinguish Oral ของ fellow


ขอแสดงความยินดีกับอีกรางวัลในรายการ Best Fellow Award รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นพ.ธีระชัย ธรรมาธิวัฒน์ และรางวัลที่ 3 ได้แก่ พญ.วรกมล ภู่พิบูลย์

การแข่งขัน Sherlock Holme แพทย์ประจำบ้านของเราได้ร่วมเข้าประกวด โดยมีทีมของ พญ.ธนินี ประสพโภคากร ได้รางวัลชนะเลิศ และ พญ.พฤกษา อนันต์ชื่นสุข ได้รางวัลลำดับที่ 2การแสดงของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ในงาน Gala Dinner โดยมี อ.พญ.ณับผลิกา กองพลพรหม และ รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต เข้าร่วมแสดงด้วย
ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านที่รับวุฒิบัตร


 

 


 Update: วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 / Viewed: 312