ภาพกิจกรรม

คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด บริจาคเงินจำนวน 2,250,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจจำนวน 9 เครื่อง ให้แก่ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาฯUpdate: วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 / Viewed: 62