ภาพกิจกรรม

บริษัท อีซูซุ สงวนไทย มอเตอร์เซลส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ได้บริจาคเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 250,000 บาท ให้ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยอาการหนักในหอผู้ป่วยสามัญUpdate: วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 / Viewed: 34