วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่3 ก.ค. - ก.ย. 53

  •     คำนำ-สารบัญ
  •     การดำเนินโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี
  •     ภาวะที่พบร่วมกับโรคสะเก็ดเงิน
  •     journal club
  •     interesting case
  •    ekg quiz
  •    spot diagnosis


ดาวน์โหลด:
23_3.pdf   Downloads: 400
Update: วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 / Viewed: 933