วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่4 ต.ค. - ธ.ค. 53

  • คำนำ-สารบัญ
  • การศึกษาผลการรักษาผู้ป่วยโรคตับอักเสบเรื้อรัง
  • การศึกษาเรื่องภาวะแทรกซ้อนของหัตถการวางสาย
  • Journal Club
  • CPC
  • EKG Quiz
  • Spot diagnosis
  • เรียนอายุรศาสตร์อย่างไรให้สนุก


ดาวน์โหลด:
23_4.pdf   Downloads: 415
Update: วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 / Viewed: 1167