วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่1 ม.ค. - มี.ค. 54

  • คำนำ-สารบัญ
  • ผลของการใช้ยา recombinant factor VIIa (Novoseven) ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • ลักษณะทางคลินิกในผู้ป่วยผู้ใหญ่ไทยที่มาด้วยภาวะเลือดเป็นกรดจากเบาหวาน
  • Journal club
  • CPC
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis
  • Ambulatory conference


ดาวน์โหลด:
24_1.pdf   Downloads: 469
Update: วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 / Viewed: 999