วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่24 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2554

  • อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด atrial fibrillabtion ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดและทรวงอกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • สาเหตุของอาการปวดศีรษะและลักษณะปวดทางคลินิก ความรุนแรงและความพิการของผู้ป่วยโรคศีรษะที่ไม่พบพยาธิสภาพในโพรงกระโหลกศีรษะที่คลินิกเฉพาะทางโรคปวดศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • Journal Club
  • Clinicopathological correlation
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis
  • Admission round
  • Case report


ดาวน์โหลด:
24_2.pdf   Downloads: 323
Update: วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 / Viewed: 884