วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่3 ก.ค. - ก.ย. 54

  • การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อไตในผู้ป่วยโรคไตอักเสบลูปุสที่ได้รับการรักษาด้วยมัยโคฟีโนเลตไมเฟติล
  • อัตราตายของผู้ป่วยโรคหืดที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2553
  • Journal Club
  • Clinicopathological correlation
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis
  • Admission round
  • Case report


ดาวน์โหลด:
24_3.pdf   Downloads: 366
Update: วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 / Viewed: 895