วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่4 ต.ค. - ธ.ค. 54

  • ความชุกและลักษณะทางคลินิกของกลุ่มอาการปวดศีรษะที่เกิดจากการใช้ยาแก้ปวดโดยเกินความจำเป็นที่พบกับผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะเรื้อรังในคลินิกปวดศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในช่วงเวลา 3 ปี
  • การศึกษาความสัมพันธ์ของระยะเวลาการนอนรักษาตัวของผู้ป่วยหลังส่องกล้องท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนที่ทำโดยแพทย์ผู้มีเทียบกับไม่มีประสบการณ์ในการส่องกล้อง ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • การประยุกต์ใช้ pentoxifylline ในผู้ป่วยโรคตับ: การทบทวนบทความที่เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
  • Journal club
  • Clinicopathological correlation
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis


ดาวน์โหลด:
24_4.pdf   Downloads: 361
Update: วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 / Viewed: 1284