วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่1 ม.ค. - มี.ค. 55

  • การศึกษาถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีประวัติสงสัยว่าแพ้ยาปฏิชีวนะกลุ่มเพนนิซิลลินของแพทย์ในประเทศไทย
  • การศึกษาแบบย้อนหลังในแง่ระบาดวิทยา ลักษณะทางคลินิกจุลชีววิทยา
  • การรักษา และผลการรักษาในผู้ป่วยติดเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส นิวโมเนียอีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • Journal club
  • Clinicopathological correlation
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis


ดาวน์โหลด:
25_1.pdf   Downloads: 347
Update: วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 / Viewed: 974