วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่2 เม.ย. - มิ.ย. 55

  • ผลของการรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันลิ้นหัวใจเทียมโดยใช้ยาละลายลิ่มเลือดในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • การให้คะแนนจากลักษณะทางคลินิกในการวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มปอด
  • Journal club
  • Clinicopathological correlation
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis


ดาวน์โหลด:
25_2.pdf   Downloads: 732
Update: วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555 / Viewed: 940