วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่3 ก.ค. - ก.ย. 55

  • การศึกษาแบบย้อนหลังถึงระบาดวิทยา อาการ และอาการแสดง ลักษณะของเอกซเรย์ปอด ลักษณะของผลทางจุลชีววิทยา การรักษา และผลลัพธ์ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยติดเชื้อนอคาร์เดียในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในการวินิจฉัยก้อนเดี่ยวในปอด (Computed tomogram in diagnosis of solitary pulmonary nodule)
  • อาการไม่พึงประสงค์ของยากลุ่ม proton pump inhibitors (PPIs) และปฏิกิริยาสัมพันธ์ของยากลุ่ม PPI และ clopidogrel
  • Journal club
  • Clinicopathological correlation
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis


ดาวน์โหลด:
25_3.pdf   Downloads: 449
Update: วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555 / Viewed: 1020