วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่1 ม.ค. – มี.ค. 56

  • ภาวะตับอักเสบจากยา (drug-induced liver injury)
  • การศึกษาผลกระทบของคุณภาพชีวิต เกี่ยวกับสุขภาพในกลุ่มย่อยของผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้องชนิดไม่มีแผลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • Journal club
  • Clinicopathological correlation
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis


ดาวน์โหลด:
26_1.pdf   Downloads: 387
Update: วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 / Viewed: 1028