วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่2 เม.ย. – มิ.ย. 56

  • ความชุกของการเกิดหลอดเลือดอุดตันในผู้ป่วย SLE ที่ตรวจพบ antisphopholipid antibody
  • ปัจจัยที่ทำนายการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST-segment Elevation
  • Clinicopathological correlation
  • Journal club
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis


ดาวน์โหลด:
26_2.pdf   Downloads: 388
Update: วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 / Viewed: 1017