วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่3 ก.ค. – ก.ย. 56

  • Cholangiocarcinoma in a patient with autoimmune hepatitis overlapping primary sclerosing cholangitis: a case report
  • ภาวะลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดที่เกิดขึ้นเองในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • Indications to switch intravenous-to-oral antibiotic therapy for patients with acute pyelonephritis in Kng Chulalongkorn Memorial Hospital
  • Journal club
  • Clinicopathological correlation
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis


ดาวน์โหลด:
26_3.pdf   Downloads: 464
Update: วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 / Viewed: 974