วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่4 ต.ค. – ธ.ค. 56

  • การศึกษาผลกระทบของคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพในผู้ป่วยกลุ่มอาการลำไส้แปรปรวน
  • การศึกษาภาคตัดขวางในเรื่องความรู้และการรับรู้ของอาการปวดศีรษะไมเกรนและโรคไมเกรนตในผู้ป่วยโรคไมเกรนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • Journal club
  • Clinicopathological correlation
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis


ดาวน์โหลด:
26_4.pdf   Downloads: 387
Update: วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2556 / Viewed: 1038