วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่2 เม.ย. – มิ.ย. 57

  • ความจำเพาะ และความไวของ polymerase chain reaction test ในการวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มสมองในผู้ใหญ่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • โรคข้ออังเสบติดเชื้อในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์: ประสบการณ์ 5 ปี
  • โปรแกรมสำหรับการจัดแพทย์ประจำบ้านและกรรมการสอบในการสอบภาคปฎิบัติเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบชีวาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
  • Journal club
  • Clinicopathological correlation
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis


ดาวน์โหลด:
27_2.pdf   Downloads: 358
Update: วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 / Viewed: 1103