วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่3 ก.ค. – ก.ย. 57

  • ลักษณะทางคลินิกของภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงในผู้ป่วยโรคหนังแข็งและปัจจัยที่มีผลต่อการทำนายภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงในผู้ป่วยโรคหนังแข็งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (Clinical characteristic, epidemiology and risk factors for pulmonary hypertension associated with systemic sclerosis: a clinical experience from single center (King Chulalongkorn Memorial Hospital)
  • ผลกระทบของการแพ้ยาในกลุ่ม Cephalosporins ต่อค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2554 (Impact of cephalosporin allergy to socioeconomic aspect in King Chulalongkorn Memorial Hospital between  2007-2011)
  • Journal club
  • Clinicopathological correlation
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis


ดาวน์โหลด:
27_3.pdf   Downloads: 424
Update: วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557 / Viewed: 1128