วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่4 ต.ค. – ธ.ค. 57

  • ลักษณะทางคลินิกและอัตราการรอดชีวิตของเนื้องอกเซลล์มะเร็งสืบพันธุ์ชนิดนอกอวัยวะสืบพันธุ์ในผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (Clinical manifestations and survival in adults with extragonadal germ cell tumor in King Chulalongkorn Memorial Hospital)
  • ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงปอดเฉียบพลันในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในขณะวินิจฉัย และผลการติดตามเป็นระยะเวลา 5 ปี หลังการวินิจฉัย (Clinical outcome of acute pulmonary embolism in King Chulalongkorn Memorial Hospital: a 5-year follow-up)
  • Journal club
  • Clinicopathological correlation
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis


ดาวน์โหลด:
27_4.pdf   Downloads: 491
Update: วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557 / Viewed: 1213