วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่1 ม.ค. – มี.ค. 58

  • การศึกษาผลกระทบของภาวะท้องผูกเรื้อรังที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต (the impact of chronic constipation on quality of life)
  • ภาวะอุดกั้นหลอดเลือดดำซูพีเรียร์วีนาคาวาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (superior vena cava syndrome in King Chulalongkorn Memorial Hospital)
  • Journal club
  • Clinicopathological conference
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis


ดาวน์โหลด:
Journal-Vol-28_1.pdf   Downloads: 656
Update: วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 / Viewed: 1269