วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เม.ย. – มิ.ย. 58

  • ลักษณะทางคลินิกของภาวะหลอดเลือดดำอุดตันในผู้ป่วยมะเร็ง (clinical characteristics of malignancy-related venous thromboembolism)
  • การศึกษาย้อนหลัง เปรียบเทียบการติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส โบวิสไบโอทัพย์สอง: ความสันพันธ์กับโรคตับหรือทางเดินน้ำดี (a retrospective, case control study of Streptococcus bovis biotype II infection: an association with hepatobiliary diseases)
  • Journal club
  • Clinicopathological conference
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis


ดาวน์โหลด:
28_2.pdf   Downloads: 830
Update: วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 / Viewed: 1515