วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 ก.ค. – ก.ย. 58

  • ผลการรอดชีวิตภายหลังการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในผู้ป่าวยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนอนฮอดจ์กินชนิด T/NK-cell ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • ลักษณะทางคลินิกและปัจจัยเสี่ยงของผู้ที่มีประวัติแพ้ยาแก้ปวดอักเสบที่ไม่มีสารสเตียรอยด์และ/หรือพาราเซตามอลในประเทศไทยและค่าความเชื่อถือได้ของเครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ที่มีประวัติแพ้ยา ฉบับภาษาไทย
  • Journal club
  • Clinicopathological conference
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis


ดาวน์โหลด:
Journal-Vol-28-No-3.pdf   Downloads: 1172
Update: วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 / Viewed: 5510