วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2558

  • ความชุกของการเกิดหลอดเลือดอุดตันในผู้ป่วย systemic lupus erythematosus (SLE) ที่ตรวจพบ antiphospholipid antibody
  • การศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • Journal club
  • Clinicopathological conference
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis
  • CME credit


ดาวน์โหลด:
Journal-Vol-28-No-4 (13 01 16).pdf   Downloads: 1264
Update: วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 / Viewed: 1588