วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 2559

  • ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยภาวะทางลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงเฉียบพลันในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในขณะวินิจฉัยและผลการติดตามเป็นระยะเวลา 5 ปีหลังการวินิจฉัย
  • ลักษณะทางคลินิกและอัตราการรอดชีวิตของโรคเนื้องอกเซลล์มะเร็งสืบพันธุ์ในผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • Journal club
  • Clinicopathological conference
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis
  • CME credit


ดาวน์โหลด:
Journal-Jan-ok (04 04 16).pdf   Downloads: 1108
Update: วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 / Viewed: 2958