วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เม.ย - มิ.ย. 2559

  • ความเหมาะสมในการใช้ยายับยั้งการขับโปรตอนระยะยาวในแผนกผู้ป่วยนอก
  • ปัจจัยที่ทำนายการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดเอสทีเซกเม้นอีลีเวทที่ได้รับทำการหัตถการสวนเปิดหลอดแดงโคโรนารีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างปี พ.ศ.2542-2553
  • Journal club
  • Clinicopathological conference
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis
  • CME credit


ดาวน์โหลด:
8-Journal_ok (14 07 16).pdf   Downloads: 1300
Update: วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 / Viewed: 1352