วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 ก.ค - ก.ย. 2559

  • ผลของการเปลี่ยนจากยานอกบัญชีเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติในกลุ่มยาควบคุมความดันโลหิตที่ใช้บ่อย
  • ระบาดวิทยา อาการ การรักษา และผลการรักษา ภาวะการติดเชื้อคลอสตริเดียมดิฟฟิซิลในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่รับไว้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • Journal club
  • Clinicopathological conference
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis
  • CME credit


ดาวน์โหลด:
Journal no3 กรกฎาคม -กันยายน 2559 (22 09 16).pdf   Downloads: 838
Update: วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 / Viewed: 2297