วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 ม.ค - มี.ค. 2560

  • การศึกษาย้อนหลังผู้ป่วยมะเร็งชนิดเมโสเธลิโอมาของเยื่อหุ้มปอดในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปีพุทธศักราช 2538-2557
  •  ผลสำเร็จของการทำเยื่อหุ้มปอดให้เชื่อมติดกันด้วยการใช้ยาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยมะเร็งปอด
  • Journal club
  • Clinicopathological conference
  • Spot diagnosis
  • CME credit


ดาวน์โหลด:
Journal มกราคม-มีนาคม 2560 (10 04 17).pdf   Downloads: 710
Update: วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 / Viewed: 1129