วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เม.ย - มิ.ย. 2560

  • การศึกษาลักษณะทางคลินิกและผลการรักษาภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษในสติตั้งครรภ์ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในระหว่างปี พ.ศ.2551-2555
  •  ประสิทธิผลของการเปลี่ยนยาฆ่าเชื้อเป็นตามผลการเพาะเชื้อในผู้ป่วยที่ติดเชื้อในกระแสเลือดหลังได้รับยาปฎิชีวนะแบบครอบคลุม
  • Journal club
  • Clinicopathological conference
  • Spot diagnosis
  • CME credit


ดาวน์โหลด:
Journal เมษายน-มิถุนายน 2560 (24 07 17).pdf   Downloads: 629
Update: วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 / Viewed: 930