วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 ต.ค-ธ.ค. 2560

  • ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของโรค nocardiosis : การศึกษาแบบเคสคอนโทรลแรกในประเทศไทย
  • การศึกษาลักษณะทางคลีนิคของผู้ที่มีระดับ HDL-cholesterol ต่ำในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • การศึกษาความแตกต่างของชนิดและราคายาโรคพาร์กินสันในแต่ละระดับโรงพยาบาลของประเทศไทย
  • Clinicopathological conference
  • Journal club
  • EKG quiz
  • Photo quiz
  • CME credit


ดาวน์โหลด:
ปีที่ 30 ฉบับที่ 4_2560 (26 12 17).pdf   Downloads: 1077
Update: วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 / Viewed: 3563