วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ม.ค-มี.ค. 2561

  • การศึกษาลักษณะทางคลีนิค การรักษา และผลการรักษาของผู้ป่วยติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียที่ไม่ใช่วัณโรคที่ถูกวินิจฉัยเป็นกลุ่มอาการ anti-interferon-γ autoantibodies
  • อาการเจ็บหน้าอกที่แตกต่างกันของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ระหว่างผู้ป่วยอายุต่างๆและระหว่างเพศ (presentation of chest pain in Myocardial infarction patient: different by age and gender)

  • Clinicopathological conference
  • Journal club
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis
  • CME credit


ดาวน์โหลด:
Chula Journal No.1 2018_new (26 09 18).pdf   Downloads: 977
Update: วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 / Viewed: 1830