วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 ก.ค.- ก.ย. 2561

  • อุบัติการณ์ความเสี่ยงภาวะลิ่มเลือดดำอุดตันที่พบในผู้ป่วยโรคมะเร็งสมอง Glioblastoma ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • การตรวจไขกระดูกเพื่อวินิจฉัยผู้ป่วยภูมิคุ้มกันปกติที่มาด้วยไข้ไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  • Journal club
  • Clinicopathological conference
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis
  • CME credit


ดาวน์โหลด:
Chula Journal No.3 2018 (30 04 19).pdf   Downloads: 123
Update: วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 / Viewed: 209