วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 ก.ค. - ก.ย. 50

  •     ส่วนหน้า
  •     Achalasia
  •     การใช้ retinoids ในการรักษา psoriasis
  •     Journal Club
  •     Interesting Case Conference
  •     EKG Quiz
  •     Spot diagnosis in hematology
  •     ส่วนหลัง


ดาวน์โหลด:
20_3.pdf   Downloads: 277
Update: วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2550 / Viewed: 898