วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่4 ต.ค. - ธ.ค. 55

  • ความแตกต่างของปริมาณการบริโภคพริกในผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนที่มาทำการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นโดยพบหลอดอาหารอักเสบชัดเจนและพบหลอดอาหารอักเสบไม่ชัดเจน
  • ภาวะลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดที่เกิดขึ้นเองในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (Spontaneous pneumothorax at King Chulalongkorn Memorial Hospital)
  • Journal club
  • Interesting case conference
  • Clinicopathological correlation
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis


ดาวน์โหลด:
25_4.pdf   Downloads: 469
Update: วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 / Viewed: 1051