วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 51

  •     คำนำ-สารบัญ
  •     ภาวะต้านอินซูลินในเบาหวาน
  •     การวินิจฉัยและตัดสินใจให้การรักษา spontaneous bacterial peritomnitis โดยอาศับแถบตรวจ leukocyte esterase
  •     Journal Club
  •     Clinicopathological Correlation
  •     EKG Quiz
  •     Image Quiz


ดาวน์โหลด:
21_2.pdf   Downloads: 386
Update: วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 / Viewed: 978