วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 51

  •     คำนำ-สารบัญ
  •     ภาวะการติดเชื้อของเยื่อบุช่องท้องแบบปฐมภูมิในผุ้ป่วยโรคตับแข็ง
  •     Clinicopathological correlation
  •     EKG quiz
  •     Journal Club
  •     Spot diagnosis
  •     โรคมะเร็งซึ่งไม่ทราบอวัยวะปฐมภูมิ


ดาวน์โหลด:
21_4.pdf   Downloads: 400
Update: วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 / Viewed: 954